X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

هفت ۷

دنیائی از عجائب هفتگانه ، « علمی و مذهبی »

عجائب هفتگانه به روایتی دیگر

عجایب هفتگانه جهان (7 WONDERS OF THE WORLD)

 

عجایب هفتگانه جهان، شگفت ترین و بزرگترین آثار هنری معماری دوران باستان به شمار می آیند که فعلاً تنها یکی از این عجایب معماری وجود دارد و متباقی در مرور زمان از بین رفتند نخستین کسی که در باره این شهکار های معماری تحقیق و کتابی نوشت یک فنیقیایی یونانی‌الاصل به نام آنتیپاتروس سویدنی است که در قرن دوم پیش از میلاد می زیست. کتاب او بهر حال نه دارای دیدگاه فلسفی بوده و نی یک کتاب هنری محسوب میشود، بلکه راهنمای ساده ای برای سفر در عهد باستان بوده است.

اگر خود به راستی به این سفر ها رفته باشد و سخن دیگران را بازگو نکرده باشد، بیشتر راههای تجارتی معروف آن زمان را دنبال میکرده . او فقط یکی از عجایب هفتگانه را در یونان یافت پیکره زئیوس اثر فیدیاس ، او در آسیای صغیر معبد آرتمیس را ، در افسوس آرامگاه شاه موسولوس پادشاه هالیکارناس را ،در جزیره رودس مجسمه غول پیکر که به مجسمه هلیوس معروف بود ، در افریقا فانوس دریائی اسکندریه و هرام مصر و بلاخره در آسیا دور باغهای معلق بابل دیده است .

آنتیپاتروس در نوشتارش به ساختمانهای معروفی که در نزدیک اش بودند و یا به اصطلاح جلوی خانه اش واقع بودند مثلاً ساختمان اکروپولیس در آتن اشاره ای نکرده ، زیرا کتاب او به عنوان راهنمای سفر برای یونانیان که قصد سفر و یا برای قشر تحصیلکرده بود .

وی همچنین تنها آن عجایبی را در کتاب خود ثبت کرد که در آن دوران دیده می شدند . مثلاً برج بابل، که بدون تردید یکی از عجایب آن زمان بود که دوران زندگی آنتیپاتروس در هم فرو ریخته و لذا جز مناظر دیدنی شمرده نمی شد و او نمی خواست ویرانه ها را به مردمان عصر خویش ارائه کند . چون یونانی ها عاشق هنر و زیبائی بودند و خرابه را قابل تحسین و عجیب انگیز نمی دانستد .

نکته دیگر در مورد این آثار انتخاب عدد هفت برای تعداد آنهاست. دلیل این امر هم مقدس بودن این عدد است. عدد هفت چه در گذشته و چه در حال، برای انسان محترم و مقدس بوده بطوریکه تقریباً در هر گونه تقسیم بندی به این عدد توجه شده‌است. مانند هفت روز هفته، هفت هنر، هفت خدای یونان باستان و...

تهیه فهرست کامل عجایب هفت گانه در اصل حدود سده دوم پیش از میلاد کامل شده‌است و اولین اشاره به تهیه این مجموعه مکتوب در کتاب تاریخ هرودوت آمده‌است که به سده ۵ پیش از میلاد مربوط برمی‌گردد.

چندین دهه بعد از آن، تاریخ نگاران یونانی درباره بزرگ‌ترین بناهای تاریخی دوران خود شروع به نوشتن کردند. از جمله کالیماکوس (Callimachus) - که در ۳۰۵ تا ۲۴۰ قبل از میلاد می‌زیست - سر کتابدار کتابخانه اسکندریه، «مجموعه‌ای از عجایب جهان» را تهیه کرد. امروز، تمام چیزی که درباره این مجموعه می‌دانیم، همین عنوان آن است و بس، به این دلیل که این کتاب نیز در آتش‌سوزی بزرگ کتابخانه اسکندریه از بین رفت.

فهرست نهایی عجایب هفت گانه در قرون وسطا تکمیل شد. این فهرست شامل چشم گیرترین بناهای تاریخی جهان باستان بود که از بعضی، شواهد بسیار اندکی در دست بود و تعدادی نیز اصلاً باقی نمانده بودند. آثار کنده کاری هنرمند هلندی مارتن ون هیمسکرک (Marten Van Heemskerck) و کتاب تاریخ معماری یوهان فیشر ارلاخ (Johann Fischer von Erlach) از قدیمی‌ترین منابعی هستند که در آن به این فهرست عجایب هفت گانه اشاره شده‌است.

شواهد باستان‌شناسی از بسیاری از اسرار تاریخی که قرنها عجایب هفت گانه را احاطه کرده بودند، پرده برداشته‌است. عجایب هفت گانه برای سازندگانشان نمادهایی از مذهب، اسطوره شناسی، هنر، قدرت و علم بودند و برای ما، آنها شواهدی از توانایی انسان هستند.

از زمانهای بسیار قدیم تا کنون، فهرست‌های متعدد و متفاوتی از عجایب هفتگانه به نگارش درآمده ‌است. فهرست اروپا-محور مذکور بدین قرار است:

 


عجایب هفتگانه دنیای کهن:


1- هرم بزرگ جیزه (در فاهره مصر) (خاتمه ساخت 2680 قبل از میلاد)

2- باغ های معلق بابل (در عراق امروزی) ( 600 قبل از میلاد)

3- نیایشگاه آرتمیس (در افسوس ترکیه) ( 350 قبل از میلاد)

4- تندیس زئوس (در المپیای یونان) ( 500 قبل از میلاد)

5- آرامگاه هالیکارناسوس  (در هالیکارناسوس ترکیه) ( 300 قبل از میلاد)

6- مجسمه عظیم رودس (در جزیره رودس یونان) (282 قبل از میلاد)

7- برج دریایی اسکندریه (در جزیره فاروس مصر) (270 قبل از میلاد)

 

1) The Pyramids at Giza

2) The Hanging Gardens of Babylon

3) The Temple of Artemis

4) The Statue of Zeus

5) The Mausoleum at Halicarnassus

6) The Colossus of Rhodes

7) The Lighthouse at Alexandria


عجایب هفتگانه جهان (7 WONDERS OF THE WORLD)

 


برای دیدن بقیه مطالب به ادامه مطلب برویدعجایب هفتگانه جهان (7 WONDERS OF THE WORLD)

 

عجایب هفتگانه جهان، شگفت ترین و بزرگترین آثار هنری معماری دوران باستان به شمار می آیند که فعلاً تنها یکی از این عجایب معماری وجود دارد و متباقی در مرور زمان از بین رفتند نخستین کسی که در باره این شهکار های معماری تحقیق و کتابی نوشت یک فنیقیایی یونانی‌الاصل به نام آنتیپاتروس سویدنی است که در قرن دوم پیش از میلاد می زیست. کتاب او بهر حال نه دارای دیدگاه فلسفی بوده و نی یک کتاب هنری محسوب میشود، بلکه راهنمای ساده ای برای سفر در عهد باستان بوده است.

اگر خود به راستی به این سفر ها رفته باشد و سخن دیگران را بازگو نکرده باشد، بیشتر راههای تجارتی معروف آن زمان را دنبال میکرده . او فقط یکی از عجایب هفتگانه را در یونان یافت پیکره زئیوس اثر فیدیاس ، او در آسیای صغیر معبد آرتمیس را ، در افسوس آرامگاه شاه موسولوس پادشاه هالیکارناس را ،در جزیره رودس مجسمه غول پیکر که به مجسمه هلیوس معروف بود ، در افریقا فانوس دریائی اسکندریه و هرام مصر و بلاخره در آسیا دور باغهای معلق بابل دیده است .

آنتیپاتروس در نوشتارش به ساختمانهای معروفی که در نزدیک اش بودند و یا به اصطلاح جلوی خانه اش واقع بودند مثلاً ساختمان اکروپولیس در آتن اشاره ای نکرده ، زیرا کتاب او به عنوان راهنمای سفر برای یونانیان که قصد سفر و یا برای قشر تحصیلکرده بود .

وی همچنین تنها آن عجایبی را در کتاب خود ثبت کرد که در آن دوران دیده می شدند . مثلاً برج بابل، که بدون تردید یکی از عجایب آن زمان بود که دوران زندگی آنتیپاتروس در هم فرو ریخته و لذا جز مناظر دیدنی شمرده نمی شد و او نمی خواست ویرانه ها را به مردمان عصر خویش ارائه کند . چون یونانی ها عاشق هنر و زیبائی بودند و خرابه را قابل تحسین و عجیب انگیز نمی دانستد .

نکته دیگر در مورد این آثار انتخاب عدد هفت برای تعداد آنهاست. دلیل این امر هم مقدس بودن این عدد است. عدد هفت چه در گذشته و چه در حال، برای انسان محترم و مقدس بوده بطوریکه تقریباً در هر گونه تقسیم بندی به این عدد توجه شده‌است. مانند هفت روز هفته، هفت هنر، هفت خدای یونان باستان و...

تهیه فهرست کامل عجایب هفت گانه در اصل حدود سده دوم پیش از میلاد کامل شده‌است و اولین اشاره به تهیه این مجموعه مکتوب در کتاب تاریخ هرودوت آمده‌است که به سده ۵ پیش از میلاد مربوط برمی‌گردد.

چندین دهه بعد از آن، تاریخ نگاران یونانی درباره بزرگ‌ترین بناهای تاریخی دوران خود شروع به نوشتن کردند. از جمله کالیماکوس (Callimachus) - که در ۳۰۵ تا ۲۴۰ قبل از میلاد می‌زیست - سر کتابدار کتابخانه اسکندریه، «مجموعه‌ای از عجایب جهان» را تهیه کرد. امروز، تمام چیزی که درباره این مجموعه می‌دانیم، همین عنوان آن است و بس، به این دلیل که این کتاب نیز در آتش‌سوزی بزرگ کتابخانه اسکندریه از بین رفت.

فهرست نهایی عجایب هفت گانه در قرون وسطا تکمیل شد. این فهرست شامل چشم گیرترین بناهای تاریخی جهان باستان بود که از بعضی، شواهد بسیار اندکی در دست بود و تعدادی نیز اصلاً باقی نمانده بودند. آثار کنده کاری هنرمند هلندی مارتن ون هیمسکرک (Marten Van Heemskerck) و کتاب تاریخ معماری یوهان فیشر ارلاخ (Johann Fischer von Erlach) از قدیمی‌ترین منابعی هستند که در آن به این فهرست عجایب هفت گانه اشاره شده‌است.

شواهد باستان‌شناسی از بسیاری از اسرار تاریخی که قرنها عجایب هفت گانه را احاطه کرده بودند، پرده برداشته‌است. عجایب هفت گانه برای سازندگانشان نمادهایی از مذهب، اسطوره شناسی، هنر، قدرت و علم بودند و برای ما، آنها شواهدی از توانایی انسان هستند.

از زمانهای بسیار قدیم تا کنون، فهرست‌های متعدد و متفاوتی از عجایب هفتگانه به نگارش درآمده ‌است. فهرست اروپا-محور مذکور بدین قرار است:

 


عجایب هفتگانه دنیای کهن:


1- هرم بزرگ جیزه (در فاهره مصر) (خاتمه ساخت 2680 قبل از میلاد)

2- باغ های معلق بابل (در عراق امروزی) ( 600 قبل از میلاد)

3- نیایشگاه آرتمیس (در افسوس ترکیه) ( 350 قبل از میلاد)

4- تندیس زئوس (در المپیای یونان) ( 500 قبل از میلاد)

5- آرامگاه هالیکارناسوس  (در هالیکارناسوس ترکیه) ( 300 قبل از میلاد)

6- مجسمه عظیم رودس (در جزیره رودس یونان) (282 قبل از میلاد)

7- برج دریایی اسکندریه (در جزیره فاروس مصر) (270 قبل از میلاد)

 

1) The Pyramids at Giza

2) The Hanging Gardens of Babylon

3) The Temple of Artemis

4) The Statue of Zeus

5) The Mausoleum at Halicarnassus

6) The Colossus of Rhodes

7) The Lighthouse at Alexandria


عجایب هفتگانه جهان (7 WONDERS OF THE WORLD)

 


عجایب هفتگانه دنیای جدید:

 

1- بنای تاج محل )در شهر آگرای هند(

2- هرم چیچن ایتزا )در مکزیک(

3- پیکره بزرگ مسیح )در شهر ریو دژانیرو در برزیل(

4- آمفی تئاتر کولوسیوم )در شهر رم ایتالیا(

5- دیوار بزرگ چین (در چین)

6- بقایای شهر تاریخی ماچو پیکچو )در پرو(

7- شهر تاریخی پترا )در اردن(

 

1) The Taj Mahal, Agra, India

2) Chichén Itzá, Yucatán Peninsula, Mexico

3) Christ Redeemer, Rio de Janeiro, Brazil

4) Colosseum, Rome, Italy

5) The Great Wall of China

6) Machu Picchu, Peru

7) Petra, Jordan


عجایب هفتگانه جهان (7 WONDERS OF THE WORLD)

fido.mihanblog.com/post/2

طبقه بندی: دانستنی ها، تصاویر،
برچسب ها: عجایب هفت گانه، عجایب هفت گانه دنیای جدید، عجایب هفت گانه دنیای کهن، عجایب هفت گانه عصر جدید، عجایب هفت گانهدنیای قدیم، عجایب، هفتگانه،

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد